MVO Bouwbedrijf Klanderman b.v.
MVO Bouwbedrijf
Klanderman b.v.
Dit houdt in dat Bouwbedrijf Klanderman b.v. bewust en structureel inhoud geeft aan onze maatschappelijke rol, op een wijze die leidt tot toegevoegde waarde voor het bedrijf en de samenleving. Hierbij is aandacht voor sociale aspecten (people), milieuaspecten (planet) en financiële zaken (profit).
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid nemen een belangrijke
plaats in bij Bouwbedrijf Klanderman b.v.

De bouw heeft grote impact op duurzaamheid. Van alle aardse grondstoffen in de wereld wordt 50% gebruikt in het bouwproces. Bovendien is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor één derde van alle broeikasemissies. Bouwafval is één van de grootste afvalstromen. Daarom is er bij Bouwbedrijf Klanderman b.v. veel aandacht voor het verduurzamen van het bouwproces of te wel duurzaam bouwen.

Duurzaam bouwen betekent dat gebouwen zowel gebouwd als gebruikt worden met zo min mogelijk schade aan mens en milieu. Toepassing van minder, herbruikbare en duurzame bouwmaterialen spelen hierbij een belangrijke rol. Bouwbedrijf Klanderman b.v. is voortdurend op zoek naar innovatieve werkmethodes. Hierbij wordt nauw samengewerkt met adviseurs, leveranciers en onderaannemers. Duurzaam bouwen betekent ook het flexibel maken van de functionaliteit van gebouwen, waardoor ze een blijvende gebruikswaarde hebben.

Om de bouw te verduurzamen moeten de komende jaren grote stappen worden gezet. Deze stappen kunnen niet alleen door Bouwbedrijf Klanderman b.v. worden gezet, samenwerking en vertrouwen zijn hierbij van essentieel belang. Daarbij zijn thema’s als integriteit en integraal bouwen van cruciaal belang.

Oog hebben voor de omgeving betekent voor Bouwbedrijf Klanderman b.v. zowel rekening houden met de impact van de eigen activiteiten als rekening houden met de wens van opdrachtgevers om hun projecten op een duurzame manier uit te voeren en vorm te geven. Doelstelling hierbij zijn minder CO2-uitstoot en energieverbruik, minder afval en betere afvalscheiding, verminderen van grondstofverbruik en toepassing van duurzame materialen.