Geschiedenis Bouwbedrijf Klanderman b.v.
Geschiedenis
Bouwbedrijf Klanderman b.v.
Bouwbedrijf Klanderman b.v. vindt zijn oorsprong in het jaar 1923. Toen besloot de heer Klanderman sr., beter bekend als "Opa Klanderman" voor zichzelf te beginnen als zelfstandig timmerman en hield zich voornamelijk bezig met het zogenaamde klantenwerk.

In de jaren vijftig werd de Firma G.J. Klanderman en Zonen opgericht door toetreding van de zonen G.J. Klanderman en B.H. Klanderman. Vanaf 1960 wordt naast timmerwerk ook het metselwerk en betonwerk aangepakt om op die manier complete bouwwerken uit te kunnen voeren. In 1976 volgde omzetting in een besloten vennootschap waarbij de directie door beide broers werd gevoerd.

Begin 1991 maakte de heer G.J. Klanderman gebruik van de VUT-regeling waarna de directie door B.H. Klanderman werd gevoerd. Laatstgenoemde kreeg versterking op 1 januari 1994 door toetreding vanuit het bestaande personeelsbestand door benoeming van mevrouw G.J. Duitshof-ten Bokkel als financieel adjunctdirecteur en de heer J.W. van der Las als technisch adjunctdirecteur.

Eind 1994 besloot de heer B.H. Klanderman het wat rustiger aan te willen doen en Bouwbedrijf Klanderman b.v. inclusief onroerend goed aan zijn mede-directieleden te verkopen. Met ingang van 1 augustus 1995 zijn mevrouw G.J. Duitshof-ten Bokkel en de heer J.W. van der Las dan ook de eigenaren van Bouwbedrijf Klanderman b.v. waarbij zij gezamenlijk de directie voeren.

Waarschijnlijk mede door de werkzaamheden van "Opa Klanderman" heeft het zogenaamde klantenwerk binnen het bedrijf tot op de dag van vandaag een belangrijke plaats ingenomen. Klantgericht werken en vertrouwen opbouwen is hierdoor een vanzelfsprekendheid binnen alle gelederen van het bedrijf. Immers de klant, de opdrachtgever, is de belangrijkste persoon in ons bedrijf, of hij nu persoonlijk aanwezig is, schrijft of telefoneert.

Zoals hiervoor reeds aangehaald worden nu al ruim 85 jaar niet alleen timmerwerken uitgevoerd, maar ook complete projecten gebouwd binnen een gestaag groeiende kring van opdrachtgevers. In waarde uitgedrukt variƫren de opdrachten van enkele honderden Euro's tot vele miljoenen Euro's in zowel Nederland als Duitsland.

De uitvoering kent geen onderscheid. ze worden stuk voor stuk met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd, in vrijwel alle sectoren van de bouw.